Vallöften

Våra viktigaste vallöften:

Vi ger 150 miljoner extra till socialnämnden redan 2019. Nämnden måste få en realistisk budget så omsorg om äldre och funktionshindrade fungerar. Pengarna omfördelar vi inom kommunen. Ingen skattehöjning och inget större underskott på sista raden.

Vi stoppar kombiterminalen i Petersvik och sparar 600-700 miljoner kronor i kommunala skattepengar.

Vi avvecklar kommunens skalbolagsaffärer i Luxemburg och hämtar hem 600 miljoner av skattemedel från utlandet.

Vi bevarar och utvecklar både kulturen och naturen i Petersvik med ny trähusbebyggelse, strandpromenad, botanisk trädgård och strandpark, spontanidrottsplatser m.m.

Snöröjningen får inte fungera så dåligt en vinter till! Vi ser över den upphandling av snöröjningstjänster som gjordes våren 2016. Kommunen måste samråda med de boende i olika bostadsområden om vad som fungerat bra resp. dåligt. Kanske ska kommunen själv ta hand om en del av snöröjningen och halkbekämpningen, så som görs i Timrå kommun.

Kollektivtrafiken måste vara så bra och pålitlig att fler människor kan välja att inte ha bil eller välja att inte alltid ta bilen. Vi ska följa Härnösands kommuns beslut om nolltaxa i kollektivtrafiken och se vad vi kan lära oss därifrån. Hundralappen för pensionärer ska vara kvar. Vi vill dessutom utreda hundralappen för alla resenärer i Sundsvall. Det måste bli enklare och billigare för Sundsvallsborna att ta bussen till och från jobbet.

Fler säkra cykelstråk behövs och cykelbanorna måste hålla ihop mycket bättre än idag. Speciellt inne i Sundsvall. Det ska gå att cykla säkert överallt i Sundsvalls stad och kommun.

Inte ett Katrinehill till! Kommunen ska starta försök med Community Planning. Dessa ska hållas innan planer samråds och före det att stora projekt och byggen i praktiken beslutats.

Stenstaden med sin sammanhållna arkitektur ska bevaras och utvecklas utifrån sina förutsättningar som riksintresse.

När det gäller teater och annan kultur satsar vi hellre pengarna på verksamhet än på byggnader.