Vår politik

Vi tar parti för Sundsvall och medborgarna i Sundsvall!

Vi vill satsa på kärnverksamheten – skola, vård och omsorg – på riktigt!

Äldreomsorgen och socialtjänsten måste få en realistisk budget. Socialnämnden är nu för sjätte året i rad kraftigt underbudgeterad. Vi ger socialnämnden 150 miljoner extra redan 2019. Bara med en realistiskt budget kan vi får en god äldreomsorg.

Sparsamhet med skattepengar. Inga äventyrliga affärer t.ex. med kommunala bolag i Luxemburg som gör spekulationsaffärer med pengar kommunen lånat upp.

Sundsvalls sjukhus får inte utarmas mer. Medborgare i hela Sundsvalls kommun måste ha tillgång till god vård.

En realistisk kommunal investeringsplan. Investeringar i skola, vård och omsorg samt nödvändig kommunal infrastruktur måste gå först. (Statliga investeringar ska staten betala och företagens investeringar ska företagen betala).

Vi säger ja till valfrihet, men det viktigaste är kvaliteten på omsorg mm.

Om en verksamhet ska utföras av kommunalt anställda eller anställda i privat eller kooperativt företag är inte det viktigaste. Det är kvalitén på verksamheten och vad vi får för skattepengarna som är det viktigaste. Människor måste också känna sig trygga med den gemensamma välfärden.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är grunden för ett gott samhälle och för att varje grupp ska kunna göra ett bra jobb.

Kollektivtrafiken måste bli mycket bättre. Bussen ska komma i tid och gå i tid. Inte efter, inte före. Vi vill utreda hundralappen för alla resenärer. Det ska vara billigt och bra att resa kollektivt även för dem som har bil, de dagar man kan ta bussen i stället.

Valplattform